Hoşgeldiniz Bugün

  • 0(326) 225 0031

  • 0 (534) 556 46 22

  • Antakya/HATAY

  • bilgi@mapasyon.com
  • 08:00 - 18:00

  • Çalışma Saatlerimiz

MEVZUAT

YÖNETİM


1 - Apartman İşletme Projesi

2 - Apartman Yönetim Planı

3 - Asansör Bakım Sözleşmesi

4 - Kapıcılık Sözleşmesi

5 - Kat Malikler Kurulu Toplantısı Çağrısı

6 - Kat Malikleri Toplantısı Toplantı Tutanağı

7 - Karar Yeter Şart ve Sayıları

8 - Yöneticilik Sözleşmesi

9 - Yönetici Seçme

10 - Yöneticinin Görevleri

11 - Yıllık Faaliyet Raporu

12 - Denetçinin Seçimi

13 - Denetçinin Görevleri

14 - Apartman Denetim Kurulu Raporu

15 - Defter Tutma

16 - Sorunlu Komşu

17 - Apartmanda Sigara içilmesi

18 - Apartmanda Hayvan Beslenmesi

 

KANUNLAR

1 - Kat Mülkiyet Kanunu

2 - Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

3 - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

4 - Sosyal Sigortalar Kanunu

5 - İş Kanunu

6 - Tebligat Kanunu

7 - Türk Borçlar  Kanunu

8 - Türk Ceza  Kanunu

9 - İmar  Kanunu

10 - Afet sigortaları Kanunu

11 - Emlak Vergisi Kanunu

12 - Enerji Verimliliği Kanunu

13 - Kimlik Bildirme Kanunu

14 - Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 

YÖNETMELİKLER

1 - Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

2 - Konut Kapıcıları Yönetmeliği

3 - Bina Isı Yalıtım Yönetmeliği

4 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

5 - Sığınak Yönetmeliği

6 - Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

7 - Otopark Yönetmeliği

 

FORMLAR

1 - Dış Cephe Boya Sözleşmesi

2 - Kira  Sözleşmesi

3 - Kiracı Tahliye Taahhütnamesi

4 - Borçluya icra Takibi

5 - Borçluya Dava Açma

6 - İpotek Koyma

7 - Ortak Alanı İhlal Şikayeti

8 - Haksız Müdahale

9 - Yönetici Tayin Talebi

10 - Haksız Müdahaleye Karşı Dava