Hoşgeldiniz Bugün

  • 0(326) 225 0031

  • 0 (534) 556 46 22

  • Antakya/HATAY

  • bilgi@mapasyon.com
  • 08:00 - 18:00

  • Çalışma Saatlerimiz

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


img

Gayrimenkul Danışmanlık Hizmeti

 

Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

 

Kira kontratının yapılması,

Kira ve depozitonun tahsilatı (Bankaya yatırılması),

Su, elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi,

Site ortak gider ödemelerinin takibi,

Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı,

Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması,

Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi,

Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması,

 

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

 

Firma olarak ana ilkemiz, kurallara uymayan kat sakinlerini komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşmaya ikna etmek ve “huzurlu, sorunsuz bir ortak yaşam alanı” yaratmaktır.

Her şeye rağmen kurallara uymayan kat sakinleri hakkında kat mülkiyeti hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. Kat Sakinlerine Yönelik aşağıda belirtilen hukuki danışmanlık hizmetleri sunulur.

 

Site/Apartman/Residence Yönetim Planının KMK. ve ilgili yasalara uygun hazırlanması,

İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması,

Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun yapılması,

Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi,

İcra takibi yapılması,

Dava açılması,

Binada yaşayanların uygun olmayan davranışlarının hukuksal çözümünün sağlanması,

Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması,

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması,

Tapu tescil işlemleri ve yapı kullanma ruhsat süreçlerinin takibi gibi hizmetler sunulur.

 

Sigorta Hizmeti;

 

Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

Ayrıca bağımsız bölüm sahipleri arzu etmeleri durumunda konutlarının yangın, DASK sigortası yaptırılır.